FORGOT YOUR DETAILS?

Wycena nieruchomości

Naszym Klientom i Partnerom gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę oraz satysfakcję ze współpracy.

Wyceny nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych oraz gruntów inwestycyjnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, instytucji sektora finansowego i publicznego, kancelarii prawnych.

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi

związane z określeniem wartości rynkowej, wyceną nieruchomości, środków trwałych oraz inwestycji na terenie całej Polski w szczególności na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wyceny nieruchomości sporządzane są

w formie operatów szacunkowych, będących opracowaniami w formie pisemnej, na życzenie klientów udostępniamy wersję elektroniczną. Możemy również przygotować opracowanie w języku angielskim.

Operaty szacunkowe sporządzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Sporządzane przez nas opracowania spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa i standardy zawodowe.

Dla indywidualnych potrzeb Klientów sporządzamy również wyceny w formie uproszczonej opinii o wartości nieruchomości nie będącej operatem szacunkowym zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.

ZAKRES USŁUG

Wyceny nieruchomości

Sporządzamy wyceny nieruchomości:

 • niezabudowanych,
 • zabudowanych (budynki, mieszkania, domy w trakcie budowy),
 • lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • komercyjnych (budynki biurowe, handlowe, obiekty usługowe itd.),
 • przemysłowych (obiekty fabryczne, obiekty produkcyjno-magazynowe),
 • rolnych,
 • leśnych,
 • zabytkowych,
 • specjalnego przeznaczenia,
 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Wyceny praw majątkowych

Oprócz wycen nieruchomości wykonujemy także wyceny praw majątkowych, ograniczonych praw rzeczowych oraz praw zobowiązaniowych, w tym:

 • prawa użytkowania, służebności, renty,
 • prawa dożywocia,
 • własnościowych spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielczych praw do lokalu użytkowego,
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • innych.

Dokonujemy wycen dla potrzeb:

 • sprzedaży lub nabycia,
 • skarbowo – podatkowych (darowizn, spadków),
 • podziału majątku,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,
 • transakcji kapitałowych i wyceny przedsiębiorstw,
 • wkładów niepieniężnych do spółek,
 • przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia stawek czynszów dzierżawnych,
 • dla potrzeb rewindykacji nieruchomości,
 • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne, drogi,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu
 • innych celów szczególnych.

OFERUJEMY TAKŻE USŁUGI NIESTANOWIĄCE OPERATU SZACUNKOWEGO:

Dzięki posiadanym kompetencjom, doświadczeniu na rynku nieruchomości oraz współpracy ze specjalistami różnych dziedzin, wykonujemy badania i analizy, skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych.

Doradzamy, wykonujemy analizy i badania,

pomagamy w poniższych zagadnieniach:

 • analiza rynku nieruchomości,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości i przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • badanie Due Diligence nieruchomości,
 • określanie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • analiza opłacalności inwestycji,
 • analiza najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości „HBU” (HIGHEST AND BEST USE),
 • analiza kosztów i zysków z nieruchomości,
 • analiza portfela inwestycji nieruchomościowych,
 • analiza SWOT nieruchomości lub planowanej inwestycji,
 • badanie poziomów cen i czynszów dla powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych, produkcyjnych i mieszkalnych oraz wysokości stawek dzierżawnych gruntu.

CENNIK

Cena sporządzenia operatu szacunkowego ustalana jest za każdym razem indywidualnie z klientem i zależy od stopnia trudności oraz czasochłonności zlecenia m.in. od charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości, celu sporządzenia wyceny, lokalizacji nieruchomości, kompletności dokumentacji dotyczącej nieruchomości itp. Ceny brutto sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości typowych zaczynają się od:

ENJOY 15% OFF

Sign up to receive the latest offers and news in industry.

Offer valid only for new email subscribers. Enter your email address and receive 15% off your first order and a promo code will be sent to your inbox. Exclusions apply.

TOP